مدرس و مشاور ارتباطات

احمد باقری / مدرس و مشاور ارتباطات روابط عمومی و مدیریت رسانه

مدرس و مشاور ارتباطات

احمد باقری / مدرس و مشاور ارتباطات روابط عمومی و مدیریت رسانه

مدرس و مشاور ارتباطات

- (مدرس دوره های روابط عمومی حرفه ای در سازمان ها)
- (مشاور و برنامه نویس معرفی مدیران روابط عمومی به سازمان ها)
- (صاحب امتیاز و مدیرمسئول گزارش خبر)
- (مدیر مسئول گروه رسانه های بورس نیوز)
- (رئیس روابط عمومی گروه سرمایه گذاری غدیر)
- (مشاور روابط عمومی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری)
- (مشاور رسانه ای ستاد انتخاباتی دولت دوازدهم)
- (مشاور روابط عمومی شرکت پدیده آوران اطلس پارس)
- (مشاور روابط عمومی مدیرعامل لیزینگ دی)
- (مشاور رسانه ای مدیرعامل شرکت ساختمانی تیسا کیش)
- (مشاور رسانه ای مدیرعامل هلدینگ بین المللی توسعه ساختمان)
- (مشاور رسانه ای پروژه ساختمانی البرز مال)
- (مدیر روابط عمومی کشتیرانی ایران مارین سرویس)
- (مسئول روابط عمومی هلدینگ دریایی و حمل و نقل غدیر)
- (فارغ التحصیل رشته مدیریت روابط عمومی در امور رسانه)
- (مسئول روابط عمومی شورای اصناف کشور (اتاق اصناف کشور کنونی )
- (مسئول روابط عمومی بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور)
- (مسئول سایت خبری شورای اصناف کشور)
- (مسئول روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی واحد 18)
- (مسئول روابط عمومی اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور)
- (دانشجوی برتر سال 88)
- (مسئول انجمن علمی دانشگاه علمی کاربردی)
- (خبرنگار افتخاری 3 رسانه ملی)
- (مجری پروژه های اطلاع رسانی سازمان ها)

گزارش خبر

مدرس روابط عمومی و ارتباطات

برنامه جامع روابط عمومی برگرفته از سیاستهای اطلاع رسانی دولت و به منظور انطباق هرچه بیشتر فعالیت ها با آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط‌عمومی دستگاههای اجرایی تهیه و تدوین شده است.

 

احمد باقری مدرس ومشاور توسعه کسب و کار،ارتباطات وروابط عمومی

مدرس و مشاور روابط عمومی

برنامه جامع روابط عمومی برگرفته از سیاستهای اطلاع رسانی دولت و به منظور انطباق هرچه بیشتر فعالیت ها با آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط‌عمومی دستگاههای اجرایی تهیه و تدوین شده است.

احمد باقری مدرس ومشاور توسعه کسب و کار،ارتباطات وروابط عمومی

مدرس و مشاور ارتباطات

یکی از مهمترین بخش های آموزه های حوزه روابط عمومی به مدیران و کارکنان فعال حوزه روابط عمومی سازمان های دولتی آشنایی به آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی است که مختصرا توضیح داده می شود.

احمد باقری مدرس ومشاور توسعه کسب و کار،ارتباطات وروابط عمومی

مدرس و مشاور ارتباطات

  روابط عمومی هنر برقراری ارتباط در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان و همچنین زمینه سازی برای دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان برای حرکت در مسیر آن است.

احمد باقری مدرس ومشاور توسعه کسب و کار،ارتباطات وروابط عمومی